MENUSE DİJİTAL EĞİTİM

Öğrenciye Destek Paketleri

KARMA-4.Basamak Paketi Videoları

Ders-1

OBEB-OKEK Bölme Algoritması-1

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-2

OBEB-OKEK Bölme Algoritması-2

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-3

OBEB-OKEK Bölme Algoritması-3

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-4

Günlük Hayatta Tekrar Eden Durumları İçeren Prob.

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-5

Mutlak Değer ve Özellikleri-1

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-6

Mutlak Değer ve Özellikleri-2

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-7

Mutlak Değer ve Özellikleri-3

Video İzleDers Notları-1Ders Notları-2

Ders-12

Ders-13

Ders-14

Ders-15

Ders-16